30 August 0 komentář(e)

Vinařské oblasti

Zkratka VCPRD znamená Vinos de Calidad Producido de Regiones Determinades, což je vinařská oblast s vyjádřením kvality. Každý vinařský region má ”Consejo Regulador”, což je regulační rada, jejímiž členy jsou představitelé z výrobních bodegas (sklepů, družstev, podniků), z místní vlády a příslušní odborníci. Tato rada stanoví podmínky, rozhoduje o tom, které odrůdy se pěstují, kde a v jakém procentuálním zastoupení a jaký proces výroby a zrání musí být dodržován. (Pokračování textu…)
Více
30 August 0 komentář(e)

Vinařství

V současné době je ve Španělsku 69 akreditovaných VCPRD a v rámci nich jsou dva stupně (dvě kategorie) označení původu a to Denominacion de Origen, jichž je 67 a dvě jako vyšší stupeň Denominacion de Origen Calificada. Tímto způsobem je víno deklarováno jako produkt pocházející z určité oblasti, řízené Consejo Regulador a vykazující trvalou kvalitu, která je zaručena. (Pokračování textu…)
Více
30 August 0 komentář(e)

Vinařský zákon a označování původu

Podobně jako v jiných zemích, tak i ve Španělsku je rozlišování druhu a kvality vína a jeho taxativní zařazení a označení, ustanoveno zákonem. Jednotlivé vinařské regiony mají specifické podmínky, což se odráží i v kvalitě a charakteru vína a proto kvalita vína je definována evropskou unií. Ve Španělsku je to řešeno následovně (Pokračování textu…)
Více